How close did Israel come to nuclear war in 1973? כמה ישראל היתה קרובה להתקפה גרעינית במלחמת יום כיפור

בסרטון הראשון הדובר מציג באנגלית את הדובר של הסרטון השני ששמו סיני שהיה יועץ קרוב לשר גלילי יועצה של גולדה מאיר בסרטון השני בעברית עם תרגום באנגלית, סיני מספר על הפגישה שבה דיין הציע לממשלה להפגין את כוחה הגרעיני The…