The Forgotten Refugees  – היציאה הגדולה של יהודים ממדינות ערב

 

By Gideon

This video (shown below) tells the story of the great exodus of Jews from Arab countries.  Personal stories are told in English and Hebrew. Commentaries between segments are in Hebrew.

Excerpt from YNET:

סרט על היציאה הגדולה של יהודים ממדינות ערב ומאיראן במאה ה-20.
“הפליטים שנשכחו” חושף את ההיסטוריה וההרס של הקהילות היהודיות המזרח תיכוניות, שחלקן התקיימו במשך יותר   מ-2,500 שנים. באמצעות שימוש בעדויות מקיפות של פליטים ממצרים, תימן, מרוקו, לוב ועיראק, הסרט שב אל סיפורי השמחה והסבל שנשאו עימם קרוב למיליון איש במשך זמן רב. פרקים על תרומת יהודי המזרח התיכון לפוליטיקה, עסקים ולמוזיקה הן עדות לתרבויות העשירות כל כך שהיהודים הנמלטים השאירו מאחור.
הספרד.

 

 

 

 

the story of the great exodus of Jews from Arab countries.