How close did Israel come to nuclear war in 1973? כמה ישראל היתה קרובה להתקפה גרעינית במלחמת יום כיפור

בסרטון הראשון הדובר מציג באנגלית את הדובר של הסרטון השני ששמו סיני שהיה יועץ קרוב לשר גלילי יועצה של גולדה מאיר בסרטון השני בעברית עם תרגום באנגלית, סיני מספר על הפגישה שבה דיין הציע לממשלה להפגין את כוחה הגרעיני The…

דלת ברזל אחת

שישה ישראלים מוצאים את עצמם לכודים בשגרירות ישראל בקהיר, כשרק דלת ברזל אחת מפרידה בינם לבין מאות אלפי מפגינים זועמים. לראשונה בטלוויזיה, ראש הממשלה, ראש השב”כ וראש המוסד חושפים את אירועי הלילה הדרמטי