Diplomacy

דלת ברזל אחת

שישה ישראלים מוצאים את עצמם לכודים בשגרירות ישראל בקהיר, כשרק דלת ברזל אחת מפרידה בינם לבין מאות אלפי מפגינים זועמים. לראשונה בטלוויזיה, ראש [...]