הרב ויינגרטן מובל לעבדאללה אל -תל, מאי 1948

Posted Under